Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

PR (Public Relation) - Quan hệ công chúng - được Philip Kotler gọi là công cụ xúc tiến kinh doanh rộng (mass promotion). PR là một nỗ lực có kế hoạch, liên tục để thiết lập và duy trì sự tín nhiệm và hiểu biết giữa một doanh nghiệp với công chúng.
PR liên quan đến một quá trình chuyển đổi cảm nhận Negative (Tiêu cực) về một doanh nghiệp thành những nhận thức Positive (Tích cực). Một chương trình quảng cáo sẽ có khả năng thành công cao hơn, nếu đã có PR mở đường, cung cấp kiến thức về sản phẩm đến khách hàng tiềm năng…
Và chắc chắn, PR hiện nay là một công cụ mạnh để đạt được các mục tiêu marketing và xây dựng thương hiệu. Với tất cả những giá trị to lớn mà PR đang nắm giữ, hiểu biết để sở hữu sức mạnh cùa PR là điều không thể thiếu của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Giới thiệu

Công ty Quảng cáo Báo chí Truyền hinh Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng ngành quảng cáo non trẻ của Việt Nam.

©2024 Bản quyền thuộc Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam.
Địa chỉ: 1401 B, Tầng 14, Cao ốc M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Email: quangcaobaochitruyenhinhvn@gmail.com

Search