Dưới đây là báo giá quảng cáo trên một số báo in mà Công ty Quảng cáo báo chí truyền hình là đối tác chính thức, mời Quý khách tham khảo:

  1. Báo Gia đình xã hội: Bao Gia dinh xa hoi.docx
  2. Báo Thời báo Kinh tế Việt nam
    Bang gia Thoi bao Kinh te Viet nam

Giới thiệu

Công ty Quảng cáo Báo chí Truyền hinh Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng ngành quảng cáo non trẻ của Việt Nam.

©2024 Bản quyền thuộc Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam.
Địa chỉ: 1401 B, Tầng 14, Cao ốc M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Email: quangcaobaochitruyenhinhvn@gmail.com

Search