Trang vàng niên giám

Hệ thống trang vàng, niêm giám:

1. Trang vàng Giao thông Việt Nam:
- Xuất bản lần 1 (2003)
- Xuất bản lần 2 (2006)
- Xuất bản lần 3 (2009)
- Xuất bản lần 4 (2012)
- Xuất bản lần 5 (2015)

2. Trang vàng Y tế Việt Nam:
- Xuất bản lần 1 (2004)
- Xuất bản lần 2 (2009)
- Xuất bản lần 3 (2012)
- Xuất bản lần 4 (2015)

3. Trang vàng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
- Xuất bản lần 1 (2008)

4. Trang vàng Xây dựng Việt Nam:
- Xuất bản lần 1 (2006)
- Xuất bản lần 2 (2009)
- Xuất bản lần 3 (2013)
- Xuất bản lần 4 (2015)

5. Trang vàng Ngành Cơ khí Việt Nam:
- Xuất bản lần 1 (năm 2009)

6. 50 năm ngành Xây dựng Việt Nam - Hội nhập và Phát triển bền vững
7. Trang vàng các anh hùng liệt sỹ huyện Tân Yên, Bắc Giang

Giới thiệu

Công ty Quảng cáo Báo chí Truyền hinh Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chúng tôi tự hào đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng ngành quảng cáo non trẻ của Việt Nam.

©2023 Bản quyền thuộc Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam.
Địa chỉ: 1401 B, Tầng 14, Cao ốc M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: (024) 6266 1985. Email: quangcaobaochitruyenhinhvn@gmail.com
Văn phòng giao dịch gửi thư: Tầng 17, Khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Search